Talk to the Trees

Sign up here to attend our very first 2-day event

During the 2 days you will;
Trong 2 ngày, bạn sẽ được:

  1. Make Cake! Yes, what class in Vietnam would not be complete without making traditional cake. Làm bánh! Đúng vậy, lớp học ở Việt Nam thì phải có làm ít nhất 1 loại bánh cổ truyền chứ!
  2. meditation and Mind Set training.Thiền và tư duy.
  3. First class – What is Soil?” Buổi 1 – What is Soil?”
  4. Short Trip to the farm to discover types of soil and prepare the plantings    Đi dạo quanh khu vườn để khám phá các loại đất và chuẩn bị trồng cây.
  5. Evening class – Nutrition and Planting the tree. Chăm sóc và trồng cây.
    Bonfire Storytelling. Câu chuyện bên ánh lửa trại.
  6. Tree Planting Competition. Cuộc tranh tài trồng cây.
  7. Swimming.        Tắm suối- vui đùa trên dòng suối nhỏ.
  8. Round Table discussion. Câu chuyện chia sẻ bàn tròn.

This course will be taught completely in English. Some translations may be provided for better understanding of a particular word or idea. Khóa học toàn bộ bằng tiếng Anh. Sẽ có một ít nội dung được phiên dịch để làm rõ 1 số ý quan trọng.

Register Now! Only 20 spots per day!      Đăng ký ngay! Chỉ 20 học viên mỗi khóa học

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.