Sign up here to attend our very first 2-day event

During the 2 days you will;
Trong 2 ngày, bạn sẽ được::

  1. Make Cake! Yes, what class in Vietnam would not be complete without traditional cake making. Làm bánh! Đúng vậy, lớp học ở Việt Nam thì phải có làm ít nhất 1 loại bánh cổ truyền chứ!
  2. Meditation and Mind Set training. Thiền và tư duy.
  3. First class – What is Soil?” Buổi học 1 – Đất là gì?”
  4. Second class – Organic v.s. Sustainable?”. Buổi học 2 – Hữu cơ và cân bằng sinh thái?
  5. Short Trip to the farm to discover types of soil and prepare the plantings    Đi dạo quanh khu vườn để khám phá các loại đất và chuẩn bị trồng cây.
  6. Evening classes -Trees are vital!  Buổi học 2 – Tầm quan trọng của cây.
  7. Bonfire storytelling. Câu chuyện bên ánh lửa trại
  8. Tree Planting Competition. Cuộc tranh tài trồng cây.
  9. Swimming.       Tắm suối- vui đùa trên dòng suối nhỏ.
  10. Round Table discussion. Câu chuyện chia sẻ bàn tròn.

This course will be Taught completely in English. Some translations provided for better understanding of a word or idea. Khóa học toàn bộ bằng tiếng Anh. Sẽ có một ít nội dung được phiên dịch để làm rõ 1 số ý quan trọng.

 

Register Now! Only 20 spots per day!     Đăng ký ngay! Chỉ 20 học viên mỗi khóa học!

[huge_it_forms id=”4″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cost is: –  Program fee (Học phí): 1.000.000 VND.
                        –   Working kit ( Đồng phục) FREE(01 T-shirt, 01 back bag, 01 VNese traditional hat, 01small raincoat, working gloves, working boots). (01 áo thun, 01 balo, 01 nón lá, 01 áo mưa nhỏ, găng tay làm vườn, giày bảo hộ)
We will send a seperate email with details for making the payment and the bus schedule. Chúng tôi sẽ gửi email chi tiết thông tin và lịch trình sau khi nhận được thông tin đăng ký của bạn.