• Tiếng Anh cho trẻ em_Action Kidz

  Action Kidz là phương pháp ứng dụng kỹ thuật TPR (Total Physical Response) và Whole Brain Teaching. Ở đây các …

 • Tiếng Anh cho người lớn_Action Adults

  Chỉ vì vui nhộn, không có nghĩa là không phù hợp với người lớn. Thực tế, khi không bị áp …

 • Trại hè Kidz Kamp

  Trại hè Kidz Kamp là một chương trình đào tạo quanh năm tại trang trại Nhật Trang (Nhat Trang Farm …

 • Vietnamese Action Class

  Now you can learn Vietnamese 4 times faster with the English-in-Action method. You can meet one-on-one with our Vietnamese instructor …

Our Students Success Stories

Below is what our students have to say about us.