Action Kidz là phương pháp ứng dụng khái niệm TPR (Total Physical Response) và Whole Brain Teaching trong giảng dạy.

Các em được khuyến khích thể hiện vì “không có sai”.

Tốc độ nhanh, cùng với những trò chơi giáo dục giúp trẻ tiếp thu và tập trung trong một khoảng thời gian dài.

Học tiếng Anh sẽ rất vui!

Khi theo chương trình English-in-Action, bạn không chỉ được vui mà còn sẽ học nhanh gấp 4 lần so với các phương pháp học truyền thống.

  • Các em được hoạt động liên tục.
  • Học sinh lười vẫn muốn quay lại.
  • Học sinh giỏi sẽ giỏi vượt bậc.

Ở hầu hết các lớp học, thường là các em học sinh sẽ ngồi đọc trong sách hoặc xem trên máy chiếu.

Tại Action Kidz, chúng tôi sẽ không dạy đọc cho đến khi các em đã phát triển từ vựng tiếng Anh gần bằng với lượng từ vựng các em đã có trong tiếng mẹ đẻ.

Đây là cách học tự nhiên đối với trẻ. Nó giúp các em học giao tiếp và sẽ học nhanh hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống theo kiểu dạy đọc ngay từ buổi học đầu tiên. 

Đăng ký học tại đây!