English in Action là chương trình dạy kỹ năng sống, kỹ năng mềm bằng tiếng Anh cho trẻ em và người lớn.                     

Cho người lớn: chương trình phát triển kỹ năng giao tiếp và hướng nghiệp.

Cho trẻ em, các em sẽ phát triển được:

  • Tinh thần trách nhiệm.
  • Phát triển nhân cách & tính tự lập.
  • Các kỹ năng mềm.

Chương trình đào tạo truyền tải và thấm nhuần các giá trị:

  • Xây dựng lòng tin.
  • Trở thành người tốt.
  • Sự tự tin.

thông qua các hoạt động:

  • Trại hè- Action Kidz Kamp,
  • Lớp học trong tuần- Action Kidz day program,
  • Chương trình Cuối tuần- Action Kidz Weekenders,

Và tất cả các chương trình đều dựa trên hai phương pháp TPR (Total Physical Response) và WBT (Whole Brain Teaching).

Chúng ta tin rằng con trẻ cần được trau dồi các kỹ năng sống và kỹ năng mềm trong một môi trường bảo bọc, yêu thương, nơi các em được truyền tải sức mạnh và sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc và đầy giá trị.

Kết quả dành cho các em còn hơn cả những gì các em được học, các em sẽ trở thành những đứa trẻ vững vàng, được việc và có trách nhiệm.