Vui nhộn không có nghĩa là không hợp với người lớn.

Thực tế, khi không có áp lực, như tại lớp English In Action, việc học trở nên dễ dàng và người lớn có thể học nhiều và nhanh như các em học sinh vậy, đôi khi còn nhanh hơn.

Các lớp dành cho người lớn tập trung vào việc giúp học viên hiểu tiếng Anh trước, và sau đó khi đã sẵn sàng, học viên có thể bắt đầu nói.

Không áp lực! Không phải lo lắng là mình nói đúng hay sai, bạn sẽ có thể nói một cách tự nhiên.

  • Các học viên sẽ hứng thú khi học từ vựng, cấu trúc câu, văn phạm và học cách kết hợp cả ba.
  • Không sợ nói sai
  • Không áp lực

Đăng ký ngay!